Ant Class: 5-6 tuổi

 • Ant Class

  Chương trình cho trẻ 5-6 tuổi
 • Trẻ đã có nền tảng kiến thức và kỹ năng nhất định. Trẻ được giao nhiệm vụ để hoàn thiện về vận động, kiến thức sẵn sàng chuyển sang một giai đoạn học tập với yêu cầu tập trung cao hơn ở cấp học cao hơn. Mục tiêu giáo dục tại giai đoan này là

  • Hoàn thiện các kỹ năng vận động thô phù hợp với lứa tuổi.
  • Duy trì các thói quen tốt để hoàn thiện kỹ năng tự phục vụ.
  • Bổ xung cho trẻ khái niệm về an toàn/rủi ro tại trường học và môi trường ngoài trường học.
  • Trẻ thực hành về 1 số hoạt động sơ cứu đơn giản cho các tai nạn hay gặp tại trường học
  • Tiếp tục các khái niệm sơ đẳng về toán học
  • Tiếp tục rèn luyện về tư duy logic thông qua sự đối lập, tổng hợp phân loại, nguyên nhân và kết quả
  • Phát triển nhận thức về tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ
  • Hoàn thiện kỹ năng đọc, đọc hiểu cho trẻ
  • Khuyến khích và duy trì thói quen đọc sách cho trẻ.
  • Chuẩn bị tâm lý để trẻ sẵn sàng chuyển sang cấp học tiếp theo
  • Độ tuổi:
   5 – 6 tuổi
  • Số lượng học sinh
   15 Children
  • Học phí
   Liên hệ
  • Thời gian học
   Buổi sáng, 8 am - 12 noon
   Buổi chiều, 1 pm - 5 pm
 • Liên hệ đăng kí