Pupa Class: 4-5 tuổi

 • Pupa Class

  dành cho trẻ từ 4 đến 5 tuổi
 • Trẻ đã có nền tảng kiến thức và kỹ năng nhất định. Trẻ đã có thể hiểu, có đủ sức, đủ sự khéo léo để làm nhiều việc cùng một lúc, tuy nhiên, những điều này vẫn còn khá hạn chế. Mục tiêu giáo dục tại giai đoan này là

  • Duy trì các hoạt động nâng cao thể chất cho trẻ, tiếp tục phát triển kỹ năng vận động thô.
  • Duy trì các thói quen tốt để hoàn thiện dần kỹ năng tự phục vụ.
  • Bổ xung cho trẻ khái niệm về an toàn/rủi ro tại trường học và môi trường ngoài trường học.
  • Cung cấp khái niệm và cho trẻ thực hành về 1 số hoạt động sơ cứu đơn giản hay gặp tại trường học
  • Tiếp tục các khái niệm sơ đẳng về toán học
  • Tiếp tục rèn luyện về tư duy logic thông qua hình ảnh, hoạt động, nhận thức
  • Phát triển nhận thức về tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ
  • Làm quen với chữ cái
  • Xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ.
  • Độ tuổi:
   4 – 5 tuổi
  • Số lượng học sinh
   15 Children
  • Học phí
   Liên hệ
  • Thời gian học
   Buổi sáng, 8 am - 12 am
   Buổi chiều, 1 pm - 5 pm
 • Liên hệ đăng kí