Larva Class: 3-4 tuổi

 • Larva Class

  Chương trình cho trẻ 3 - 4 tuổi
 • Mục tiêu

  Trẻ đã nhận thức được nhiều hơn về thế giới xung quanh, khám phá thế giới với đôi mắt tò mò và háo hức. Mục tiêu giáo dục tại giai đoan này là

  • Duy trì các hoạt động nâng cao thể chất cho trẻ, phát triển kỹ năng vận động thô.
  • Duy trì các thói quen tốt để hoàn thiện dần kỹ năng tự phục vụ.
  • Bắt đầu xây dựng cho trẻ khái niệm về an toàn tại trường học và gia đình.
  • Bắt đầu làm quen với các khái niệm sơ đẳng về toán học
  • Phát triển nhận thức về tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ
  • Xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ.
  • Độ tuổi:
   3 – 4 tuổi
  • Số lượng học sinh
   15 Children
  • Học phí
   Liên hệ
  • Thời gian học
   Buổi sáng, 8 am - 12 am
   Buổi chiều, 1 pm - 5 pm
 • Liên hệ đăng kí