Egg Class: 2-3 tuổi

 • Egg Class

  Chương trình cho trẻ 2 - 3 tuổi
 • Mục tiêu

  Đây là giai đoạn trẻ bắt đầu phát triển nhanh về khả năng nhận thức, vận động. Mục tiêu tại giai đoạn này với trẻ là

  • Phát triển thể chất của trẻ thông qua các hoạt động vận động phù hợp
  • Tiếp tục khuyến khích trẻ duy trì các kỹ năng tự phục vụ
  • Khuyến khích trẻ phát triển vận động tinh
  • Lồng ghép các hoạt động để phối hợp phát triển các giác quan
  • Mở rộng và bồi đắp vốn từ cho trẻ
  • Bắt đầu cho trẻ làm quen với tư duy logic thông qua các hoạt động tại trường.
  • Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ
  • Độ tuổi:
   18 – 24 tháng
  • Số lượng học sinh
   15 Trẻ
  • Học phí
   Liên hệ
  • Thời gian học
   Buổi sáng, 8 am - 12 am
   Buổi chiều, 1 pm - 5 pm
 • Liên hệ đăng kí